загрузка...

Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

Політика як соціальне явище. Структура політики. Суб’єкти та об’єкти політики. Функції політики. Особливості взаємодії політики та економіки в умовах ринку. Влада як явище суспільного життя. Суб’єкти та об’єкти влади. Гілки влади. Сутнісні риси політичної влади. Ресурси влади. Проблема легітимності влади. Традиційні форми політичної влади. Проблеми функціонування влади в Україні.
<< Предыдушая Следующая >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник, 2007

Еще по теме Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада:

 1. Тема: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

  Мета заняття: вивчити, систематизувати та узагальнити знання студентів про: - структуру політики; - суб’єкти та об’єкти політики; - функції політики; - особливості взаємодії політики та економіки; - владу як явище суспільного життя; - суб’єкти та об’єкти влади, гілки влади; - ресурси влади, проблеми легітимності влади; - проблему функціонування влади в Україні.

 2. Тема 5: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

  Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про: - характер зв’язку політики і економіки; - основні риси ринкової економіки; - особливості взаємодії політики і економіки в умовах ринку. Питання до теми 1. Особливості взаємодії політики та економіки в умовах ринку. Методичні рекомендації При вивченні даного питання студент у першу

 3. Тема № 4 Влада як суспільне явище

  Тема № 4 Влада як суспільне

 4. 1.2. Політика як соціальне явище

  Об'єктом дослідження політології є політика — явище надзвичайно складне, її соціальний, гуманістичний, культурний, ідеологічний зміст багатоманітний і різноплановий, як і її окремі форми. Незмінність структурних характеристик політики супроводжується неповторністю її конкретних виявів у процесі розвитку людської цивілізації. Як засіб організації й регулювання суспільного життя, політика не має

 5. 3.11.1. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу

  Перше питання теми розкриває особливості політологічного підходу до війни як вельми складного соціально-політичного явища, яке активно почало досліджуватись у філософській, правовій, міжнародно-гуманітарній, соціально-політичній площині ще здавна. З самого початку аналізу війни ми абстрагуємось від "новомодної" характеристики сучасних війн "п'ятого-шостого-сьомого (і т.д.) поколінь, які

 6. 1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології

  Термін "політика" походить від давньогрецького слова "polis" (місто-держава) та його похідних "politike" (мистецтво управляти державою), "politea" (конституція) та ін. В наукових словниках, спеціальній літературі можна знайти безліч підходів до трактування політики (наприклад, директивний, або силовий, розглядає політику як боротьбу за владу; функціональний трактує політику як управлінську

 7. 2.4.1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму

  У першому питанні темп розглядається сутність, зміст, форми прояву політики у різних суспільних сферах, функції цього кореневого терміну політичної науки. Термін "політика" є одним із центральних, базових у низці категорій політології. Відображаючи складний соціальний феномен керування суспільними справами, володарювання у організованому суспільстві, він виник за античні часи і походить від

 8. 2.3.2. Політична влада - вища політична реальність. Влада та безвладдя, способи здійснення влади

  Друге питання теми присвячено дослідженню феномену політичної влади, яка, на наш погляд, містить у собі ознаки найвищої фактичної могутності, найбільшої реальності буття, до того ж влада тісно пов'язана з застосуванням сили задля збільшення могутності самої ж влади. Французький політичний революційний діяч і мислитель Максиміліан Робесп'єр вказував, що "війна завжди є першим бажанням могутнього

 9. Тема 2.4. Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст

  Тема 2.4. Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і

 10. Тема 8. Економічна і соціальна політика

  Сутність і цілі економічної політики. Суб’єкти і об’єкти економічної політики. Структура економічної політики. Політика в умовах економічної кризи. Соціальна політика, як один із видів політики. Соціальна справедливість як міра досягнення в суспільстві соціальної рівності і свободи. Соціальні суб’єкти політики. Основні різновиди соціальної

 11. Тема 8. Економічна і соціальна політика

  Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про: - сутність і цілі економічної політики; - структуру економічної політики; - політику в умовах економічної кризи; - соціальну політику як один з видів політики, її різновиди. План 1. Сутність і цілі економічної політики. 1.1. Суб’єкти і об’єкти економічної політики. 1.2. Структура

 12. Тема № 7 Особистість і політика. Політичне лідерство

  Тема № 7 Особистість і політика. Політичне

 13. Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство

  Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи. Людина як суб’єкт політики та основні параметри її діяльності. Ознаки політичного лідера. Функції політичного лідера. Типологія політичного лідерства. Сучасні концепції еліт. Характерні риси та критерії ефективності діяльності політичної еліти. Фактори існування та функції політичних еліт. Типологія еліт. Проблеми формування

 14. Розділ 3. Політична влада і політична система суспільства

  Розділ 3. Політична влада і політична система

 15. Тема: Особистість і політика. Політичне лідерство

  Мета заняття: поглибити, систематизувати та узагальнити знання студентів про: • ознаки та функції політичного лідера; • типологію політичних лідерів; • фактори існування політичної еліти; • характерні риси та критерії ефективності діяльності політичних еліт. План 1. Ознаки та функції політичного лідера. Типологія політичних лідерів. 2. Фактори існування політичної

 16. Тема 7: Особистість і політика. Політичне лідерство

  Мета роботи: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про проблеми формування політичних еліт у сучасній Україні. Питання до теми 1. Проблеми формування політичних лідерів в сучасній Україні. Методичні рекомендації При підготовці даного питання студент повинен враховувати, що формування політичного лідерства у сучасній Україні відбувається не на