загрузка...
<< Предыдушая Следующая >>

Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.

Основні заходи:

оптимізація тарифної політики на морському та річковому транспорті в напрямку приведення усіх тарифів до економічно обґрунтованого рівня;

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами в галузі судноплавства;

розробка та реалізація Державної програми розвитку галузі морського і річкового транспорту до 2015 року та Державної програми “Безпека судноплавства в Україні”;

удосконалення системи управління морським і річковим транспортом, системи управління та державного нагляду (контролю) в галузі судноплавства;

започаткування реалізації інвестиційних проектів з будівництва нового контейнерного терміналу на Карантинному молу в акваторії державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”, створення глибоководного гирлового морського торговельного порту в Дніпровському лимані та інших проектів розвитку інфраструктури морських торговельних портів.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.

 1. 4.4.1. Будівництво сучасних транспортних коридорів та інтеграція до загальноєвропейської інфраструктури та телекомунікаційних мереж
  Завдання Очікувані результати у 2012р.: Створення сучасних автомобільних доріг, розвиток автомобільного транспорту. Модернізація та розбудова національної мережі міжнародних транспортних коридорів (Львів–Краковець, Київ–Чоп, Київ–Одеса, Київ–Ковель-Ягодин, Київ-Харків-Довжанський, Кіпті–Глухів–Бачівськ) та їх інтегрування до загальноєвропейської інфраструктури. Модернізація та розвиток
 2. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності
  Основні заходи: врегулювання розбіжностей у законодавстві щодо управління об’єктами державної власності та підвищення ефективності управління державним майном; законодавче визначення норм діяльності державних унітарних
 3. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності
  Завдання Очікувані результати у 2012 році: Захист прав державної власності, недопущення незаконного її відчуження. Суттєве скорочення випадків незаконного відчуження майна, використання процедури банкрутств як інструменту тіньової приватизації. Реформування відносин власності. Запровадження принципів прозорості, конкурентності та продажу за справедливою ціною об’єктів державної власності.
 4. 4.5.2. Підвищення ефективності управління земельними ресурсами
  Завдання Очікувані результати у 2012р.: Підвищення ефективності управління земельними ресурсами. Підвищення родючості ґрунтів та ефективності використання земельними ресурсами. Основні заходи: встановлення законодавчих засад функціонування ринку землі та земельних аукціонів; забезпечення проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, складення
 5. 5.2.3. Підвищення ефективності транспортування та споживання енергоресурсів
  Завдання Результати Підвищення ефективності транспортування та споживання енергоресурсів. Зменшення втрат енергоресурсів при транспортуванні та забезпечення безперебійного постачання ресурсів споживачам. Основні заходи: забезпечення безперебійного транзиту російського природного газу до європейських споживачів територією України; розробка та реалізація проекту ефективного використання
 6. 4.1.4. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій Уряду
  Завдання Очікувані результати у 2012 році: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства. Спрощення процедури проведення реєстрації об’єднань громадян. Посилення інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого
 7. 21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
  21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
 8. Транспортний комплекс причорноморського економічного району, його значення, галузева структура, основні магістралі, порти
  Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська і Херсонська адміністративні області. Вигідне географічне положення, специфіка територіальної організації господарства, природні умови сприяли розвитку в районі морського, залізничного, автомобільного, річкового, трубопровідного та повітряного видів транспорту, які формують єдину транспортну систему і доповнюють один одного. Найбільше
 9. Розвиток транспорту в контексті технологічних та політичних факторів
  Розвиток транспорту у світі й Україні відбувається в тісному зв’язку з тими факторами та процесами, які формують тенденції сучасної глобалізації суспільно-господарського життя, утворення потужних регіональних блоків країн. Проблеми розвитку ринку транспортних послуг пов’язані з широким комплексом операцій із планування, організації маркетингової діяльності, вивчення значних інформаційних
 10. 4.2.7. Підтримка соціально-вразливих верств населення
  Завдання Очікувані результати у 2012р.: Адресна підтримка соціально вразливих верств населення. Недопущення падіння рівня добробуту соціально вразливих верств населення. Підвищення ефективності функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Забезпечення належного рівня соціального захисту населення. Забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи
 11. Транспортний комплекс України, його галузева структура, господарське значення та регіональні особливості формування
  Транспорт — одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень. 2. Структура. Виділяють такі види транспорту: ? наземний (залізничний, автомобільний, трубопровідний, гужовий, в’ючний), ? водний (морський, річковий, озерний),
 12. 5.1.2. Підвищення якості освіти
  Завдання Результати Диверсифікація джерел фінансування освіти. Збільшення фінансування освіти за рахунок приватних джерел та приведення його рівня до середньоєвропейського. Підвищення рівня охоплення дітей освітою в дошкільних навчальних закладах. Доведення чистого показника охоплення дошкільною освітою дітей 5 років до 90 %. Підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення
 13. 71. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО БЮРО ЦЕХУ
  Завдання та обов'язки. Здійснює організацію планово-економічної роботи в цеху. Керує підготовкою проектів перспективних та поточних планів цеху відповідно до замовлень споживачів продукції, робіт (послуг) і укладених договорів, а також розрахунків і обґрунтувань до них, освоєння виробництва нової продукції, витрачання фондів економічного стимулювання, питомих норм витрат сировини, матеріалів,
 14. 4.4.2. Відновлення та модернізація муніципальної інфраструктури
  Завдання Очікувані результати у 2012р.: Стабілізація роботи та підвищення безпеки житлово-комунального господарства. зменшення рівня зносу об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення до 30 %., підвищення ефективності та надійності у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення, збільшення частки приватних інвестицій у технічному переоснащення водопровідно-каналізаційного господарства та
 15. 67. НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво проведенням економічних досліджень виробничо-господарської діяльності підприємства з метою обґрунтування впровадження нових технологій, зміни асортименту продукції з урахуванням кон'юнктури ринку, розроблення пропозицій з удосконалення управління підприємством і ефективному виявленню і використанню наявних ресурсів для забезпечення
 16. 72. НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДДІЛУ
  Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, спрямованого на організацію раціональної господарської діяльності відповідно до потреб ринку і можливостей одержання необхідних ресурсів, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої ефективності роботи підприємства. Очолює підготовку проектів поточних планів підрозділами
 17. 4.1.7. Зменшення регіональних диспропорцій
  Завдання Очікувані результати у 2012 році: Забезпечення реалізації потенціалу регіонів та підвищення їх інвестиційної привабливості. Зменшення розриву у рівні валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу з 6 до 3 разів. Суттєве зменшення регіонального розриву у надходженні прямих іноземних інвестицій на душу населення. Поліпшення якості та вирівнювання людського розвитку в
 18. Терміни та поняття
  Підряд у міжнародній економічній діяльності — проста форма кооперації, згідно з якою в країні замовника іноземною організацією-підрядником споруджується об’єкт виробництва. За такої обмеженої у часі та у матеріальному вираженні кооперації підрядник несе повну адміністративно-господарську відповідальність за зазначений об’єкт — терміни та якість його будівництва, вчасність поставок обладнання та
 19. 3.1. Школа наукового менеджменту
  Засновником і основним розроблювачем ідей наукового управління є Ф.Тейлор (1856-1915р.). У його навчанні основна увага приділялася проблемам підвищення продуктивності праці завдяки внесення в процес управління науково обґрунтованих змін. Вихідним моментом для підвищення ефективності праці Ф.Тейлор вважав вивчення задачі, що дасть інформацію для подальшої раціоналізації. Він вважав, що менеджери
 20. ГАМБІЯ
  Республіка Гамбія — країна в західній Африці, з півночі, сходу і півдня оточена Сенегалом, на заході омивана Атлантичним океаном. площа 10402 кв. км;столиця Банджул(понад 45 тис. жит.); Державний устрій — республіка - Економіка. Експорт: арахіс, пальмова олія, риба. Гамбія — аграрна, економічно слаборозвинута країна. Частка сільського господарства у ВВП — 23%. Головна с. г. культура —
Библиотека "ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ" © 2014
info@freebooks.site