загрузка...

Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.

Основні заходи:

оптимізація тарифної політики на морському та річковому транспорті в напрямку приведення усіх тарифів до економічно обґрунтованого рівня;

приведення законодавства України у відповідність з міжнародними договорами в галузі судноплавства;

розробка та реалізація Державної програми розвитку галузі морського і річкового транспорту до 2015 року та Державної програми “Безпека судноплавства в Україні”;

удосконалення системи управління морським і річковим транспортом, системи управління та державного нагляду (контролю) в галузі судноплавства;

започаткування реалізації інвестиційних проектів з будівництва нового контейнерного терміналу на Карантинному молу в акваторії державного підприємства “Одеський морський торговельний порт”, створення глибоководного гирлового морського торговельного порту в Дніпровському лимані та інших проектів розвитку інфраструктури морських торговельних портів.
<< Предыдушая Следующая >>
Источник: Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації, 2011

Еще по теме Підвищення ефективності діяльності морського та річкового транспорту.:

 1. 2.10.4. Морський та річковий транспорт: світові тенденції та українські реалії

  Міжнародні вантажоперевезення водними видами транспорту відіграють ключову роль у світовій торгівлі. Така ситуація склалася десятки віків тому і була характерною для багатьох країн та сфери міжнародних торговельних контактів і в стародавні часи: Єгипет, Фінікія, Греція, Рим, пізніше — Іспанія, Британія та інші країни, які володіли потужними флотами мали змогу домінувати і на міжнародних ринках.

 2. 4.5.2. Підвищення ефективності управління земельними ресурсами

  Завдання Очікувані результати у 2012р.: Підвищення ефективності управління земельними ресурсами. Підвищення родючості ґрунтів та ефективності використання земельними ресурсами. Основні заходи: встановлення законодавчих засад функціонування ринку землі та земельних аукціонів; забезпечення проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, складення

 3. Завдання 4.1.5.4.: Підвищення ефективності використання державної власності

  Основні заходи: врегулювання розбіжностей у законодавстві щодо управління об’єктами державної власності та підвищення ефективності управління державним майном; законодавче визначення норм діяльності державних унітарних

 4. 5.2.3. Підвищення ефективності транспортування та споживання енергоресурсів

  Завдання Результати Підвищення ефективності транспортування та споживання енергоресурсів. Зменшення втрат енергоресурсів при транспортуванні та забезпечення безперебійного постачання ресурсів споживачам. Основні заходи: забезпечення безперебійного транзиту російського природного газу до європейських споживачів територією України; розробка та реалізація проекту ефективного використання

 5. 5.2.1. Підвищення ефективності енергетичної політики

  Завдання Результати Підвищення ефективності енергетичної політики Зменшення енергоємності ВВП до 0,23 кг у.п./грн. Збільшення частки споживання енергоресурсів власного видобутку. Покриття потреб власними ресурсами до 60 %. Основні заходи: законодавче визначення засад енергетичної політики в Україні; розробка зведеного енергетичного балансу країни (фактичного та

 6. 13.3. Шляхи підвищення ефективності контролю

  Здійснюючи контроль, менеджери повинні пам'ятати, що багато працівників сприймають цю функцію негативно, оскільки побоюються критики та стягнень за виявлені помилки в їх діяльності. Тому слід знати про те, що під впливом контролю можливі такі види поведінки людей: а) поведінка, при якій люди будуть найліпше працювати над тим, що потрапляє під контроль, тобто є його предметом; б) поведінка,

 7. Способи й засоби підвищення ефективності політичного управління

  Сучасна соціотехніка управління охоплює комплекс апробованих у різних країнах засобів, методів і способів підвищення ефективності управлінської діяльності. Особливо важливе значення має оптимізація його інформаційного забезпечення, оскільки будьяка керована система не спроможна функціонувати і виробляти відповідні рішення без повної, достовірної та оперативної інформації. Відсутність такої

 8. 4.1.4. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій Уряду

  Завдання Очікувані результати у 2012 році: Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільства. Спрощення процедури проведення реєстрації об’єднань громадян. Посилення інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства Посилення впливу інститутів громадянського суспільства на формування та реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого

 9. 21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

  21. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

 10. 4.1.5. Оптимізація структури державного сектору економік, підвищення ефективності управління об’єктами державної власності

  Завдання Очікувані результати у 2012 році: Захист прав державної власності, недопущення незаконного її відчуження. Суттєве скорочення випадків незаконного відчуження майна, використання процедури банкрутств як інструменту тіньової приватизації. Реформування відносин власності. Запровадження принципів прозорості, конкурентності та продажу за справедливою ціною об’єктів державної власності.

 11. Підвищення ефективності функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування

  Основні заходи: посилення платіжної дисципліни стосовно сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; проведення наукових досліджень та актуарних розрахунків встановлення розмірів страхових внесків за кожним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, у т.ч. для роботодавців та найманих працівників (за умови досягнення розміру

 12. Підвищення ефективності національної екологічної політики та стимулювання суб’єктів господарювання до впровадження екологічно безпечних технологій.

  Основні заходи: реалізація положень Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року; запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності законодавства про охорону навколишнього природного середовища; збільшення переліку об’єктів державної екологічної експертизи, проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища, а також

 13. Показники ефективності діяльності банків і механізм її забезпечення

  Забезпечення стабільного функціонування і розвитку комерційних банків та банківської системи є одним із приоритетних завдань розвитку банківської системи України. Стабільність комерційного банку означає постійну здатність банку відповідати за своїми зобов'язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, достатньому для нормального функціонування у конкурентному середовищі.

 14. 2.10.9. Роль транспорту для міжнародної комерційної діяльності

  Транспорт відіграє безальтернативну роль у процесі реалізації продукції, здійснення експортно-імпортних операцій, виробничих поставок, а також для переміщення робітників і спеціалістів. Він є необхідною ланкою загального процесу економічного відтворення і в контексті міжнародної кооперації стає елементом зв’язку між учасниками поділу праці, який актуалізується у разі завершення (можливо,

 15. 2.10.5. Залізничний транспорт: сучасні тенденції та роль у міжнародній економічній діяльності

  Стан та умови роботи залізничного транспорту як у світі в цілому, так і в Україні відзначаються відносно більшою стабільністю показників та тенденцій розвитку, ніж інших видів транспорту. Протягом 90-х років мало змінювалися показники загальної довжини залізниць — до 1 млн км. Не відбувалося і значного збільшення обсягів вантажних перевезень, як внутрішніх для окремих країн, так і міжнародних

 16. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах

  Основні заходи: оптимізація мережі вищих навчальних закладів та створення університетів регіонального типу; формування державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою відповідно до потреб суспільства з урахуванням демографічної ситуації і забезпечення його фінансування з державного бюджету; забезпечення доступу громадян до вищої освіти за результатом зовнішнього незалежного

 17. 8.3. Підвищення ефективності економічних процесів за рахунок застосування новітніх механізмів використання грошей та їх функціонального призначення на етапі розвитку інтеграційних процесів та глобальних перетворень світової економіки

  Запровадження часткової конвертованоті гривні істотно підвищило роль грошей у розвитку зовнішньо – економічних відносин, в інтеграції економіки України у світову економіку. Динаміка цін стала відчутно реагувати на регулюючі заходи НБУ в грошовій сфері. Проте ці позитивні зрушення в підвищенні ролі грошей поки що не дали відчутних результатів у розвитку суспільного виробництва яке близько 10 років

 18. Підвищення ефективності державної підтримки вразливих верств населення; реформування сфери надання соціальних послуг та забезпечення соціального захисту населення

  Основні заходи: активізація співпраці державної служби зайнятості з роботодавцями та інвалідами, які шукають роботу, щодо працевлаштування інвалідів на підприємствах в межах нормативу робочих місць; ратифікація Європейського кодексу соціального забезпечення, Конвенції Міжнародної організації праці № 102 “Про мінімальні норми соціального забезпечення”, Конвенції Міжнародної організації

 19. 21.1 Поняття про фактори ефективності

  Ефективність діяльності організації є однієї з найбільш загальних економічних категорій. Ефективність є критерієм доцільності створення нових видів продукції і послуг, здійснення інвестиційних процесів, розробки і впровадження нової техніки, реалізації заходів щодо удосконалювання організації виробництва праці і управління. Розвиток управління повинен супроводжуватися підвищенням його

 20. Розвиток транспорту в контексті технологічних та політичних факторів

  Розвиток транспорту у світі й Україні відбувається в тісному зв’язку з тими факторами та процесами, які формують тенденції сучасної глобалізації суспільно-господарського життя, утворення потужних регіональних блоків країн. Проблеми розвитку ринку транспортних послуг пов’язані з широким комплексом операцій із планування, організації маркетингової діяльності, вивчення значних інформаційних